Przedszkole "Parkowe Skrzaty" w Koźminie Wielkopolskim
https://parkoweskrzatykozmin.pl

31 sierpnia 2020 16:24 | Komunikaty

Drodzy Rodzice!

 

Szanowni Państwo!!! Drodzy Rodzice!!!

 

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego prosimy o zapoznanie się z ważnymi komunikatami.

 Ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiczną w naszym kraju troszcząc się o zdrowie nas wszystkich musieliśmy dostosować naszą placówkę do odpowiednich wymogów i wytycznych. Utworzone zostały  procedury, które  wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać. Procedury są dostępne na naszej stronie internetowej oraz facebooku przedszkola, a także otrzymają je Państwo od wychowawców grup – prosimy o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie. Na facebooku udostępnione są także aktualne wytyczne GIS dotyczące funkcjonowania przedszkoli.

 Ze względu na możliwie jak najlepsze zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dzieciom zostały uruchomione dodatkowe wejścia w naszym przedszkolu. Wejście główne jest przeznaczone dla wszystkich grup dzieci 5 i 6 letnich: grupy: Motylki (wych. A. Mańczak), Maczki (wych. B. Krysiak), Jeżyki (wych. E. Góral), Słoneczka (wych. M. Ziętkiewicz), Jarzębinki (B. Gołąbek),  Sówki (wych. M. Filipak – w zastępstwie P. Grobelna),  Muchomorki (D. Klepacka) oraz dwóch grup dzieci 4 letnich: Bratki (L. Zborowska) oraz Niedźwiadki (wych. A. Kubot).  Dzieci z tych grup rano będą odbierane od rodziców przez pracowników przedszkola i zaprowadzane do sal. Pozostałe grupy – dzieci 3,4 – letnie proszę o przyprowadzenie dwoma wejściami od placu zabaw według ustalonego harmonogramu, który rodzicom został przedstawiony na zajęciach adaptacyjnych:

  1. Wejście od tyłu po schodach ( w starej części budynku) – wchodzą grupy: Poziomki (wych. I. Hoffmann),  Pszczółki (wych. M. Bielawska),  Krasnoludki (wych. A. Konowalczyk)
  2. Wejście od tyłu po schodach ( w nowej części budynku) – wchodzą grupa Jagódki ( wych. P. Szyszka)  i grupa Stokrotki  (wych. S. Kowalska).

Po południu odbiór wszystkich  dzieci będzie odbywał się wejściem głównym po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przez domofon przeznaczony do danej grupy. Tylko dzieci 3 letnie z grupy Jagódki – (wych. P. Szyszka)  o godz. 13,00 można odebrać wejściem od tyłu. Bardzo proszę podczas wchodzenia na teren przedszkola o przestrzeganie obowiązku noszenia maseczki zakrywającej usta i nos, dezynfekcji rąk lub założeniu rękawiczek oraz zachowania odstępu 1,5 m od innych osób. Po odbiór dziecka może wejść 1 rodzic/opiekun.

            Szanowni Państwo mam nadzieję, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i współpracy rodziców, dyrekcji, nauczycieli i pracowników przedszkola organizacja pracy naszej placówki w tym trudnym roku szkolnym będzie przebiegała prawidłowo, a dzieci w niej przebywające będą mogły czuć się bezpiecznie.

 

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                            Karolina Pietrzak

                                                                             Dyrektor Przedszkola „Parkowe Skrzaty”