Witamy na stronie Przedszkola "Parkowe Skrzaty" w Koźminie Wlkp.

DLA RODZICÓW

Zapisy do przedszkola rozpoczynają się od 01 marca do 15 marca. W tym terminie są przyjmowane karty zgłoszenia nowych dzieci. Karta to druk jednolity zawierający podstawowe dane o dziecku i rodzicu. Karty dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej. 

Rodzice dzieci już uczęszczajacych do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok.

Rok przedszkolny rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w sierpniu Termin przerwy wakacyjnej określa organ prowadzący - przypada on na miesiąc lipiec. Jeżeli istnieje potrzeba i będzie określona liczba dzieci to w miesiącu sierpniu organizuje się oddział dyżurujący.

Przedszkole jest czynne: od poniedziałku do piątku od 6.30 - 16.30

 Podstawa programowa, z której korzystają dzieci bezpłatnie określana jest od godziny 8.00 - 13.00. Rodzice za czas podstawy programowej nie uiszczają opłaty - jedynie za żywienie.