Witamy na stronie Przedszkola "Parkowe Skrzaty" w Koźminie Wlkp.::Dyrektor Przedszkola "Parkowe Skrzaty" informuje, że zgodnie z art.11 U.O.D.O z dnia 10 maja 2018r. wyznaczonym inspektorem danych osobowych jest: Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt: biuro@msvs.com.pl

Odpłatność za przedszkole

ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA

Dzieci przebywające w przedszkolu do 5 godzin mają zapewnione dwa posiłki dziennie, tj. śniadanie i obiad.

Dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin zapewnia się trzy posiłki tj. śniadanie, obiad, podwieczorek.

Koszt wyżywienia w całości pokrywają rodzice.

Wysokość opłat uwarunkowana jest określonymi obowiązującymi przepisami.

Opłata za żywienie może ulec zmianie w zależności od kosztów zakupu produktów.

W roku 2020/2021 obowiązują następujące stawki:

śniadanie - 1,30zł

obiad - 2,20zł

podwieczorek - 1,00zł

 

OPŁATA ZA ŻYWIENIE

Pobyt dziecka w przedszkolu w czasie podstawy programowej (5 godz.)

Śniadanie

1,30 zł

Opłata za żywienie

Obiad

2,20 zł

3,50 zł x 22 dni

w miesiącu = 77,00 zł

Razem

3,50 zł

 

Pobyt dziecka w przedszkolu poza podstawą programową

Śniadanie

1,30 zł

Opłata za żywienie

Obiad

2,20 zł

4,50 zł x 22 dni

w miesiącu = 99,00 zł

Podwieczorek

1,00 zł

Razem

4,50 zł

 Opłata za żywienie uzależniona jest od ilości dni w danym miesiącu. 

W miesiącu wrześniu do odpłatności liczonych jest 22 dni.

 

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYNOSI:

 

1,00 zł ZA PIERWSZĄ GODZINĘ PONAD PODSTAWĘ

0,50 zł ZA KOLEJNE GODZINY

np.    22 dni x 1,00 zł = 22,00 zł --> 1 godz. poza podstawą

                   x 0,50 zł                   --> 2 godz. poza podstawą

                   x 0,50 zł                   --> 3 godz. poza podstawą

                   x 0,50 zł                   --> 4 godz. poza podstawą

                   x 0,50 zł                   --> 5 godz. poza podstawą

                  ________

Razem:   22 dni  x 3,00 zł = 66,00 zł za 5 godzin poza podstawą + żywienie