Witamy na stronie Przedszkola "Parkowe Skrzaty" w Koźminie Wlkp.::Dyrektor Przedszkola "Parkowe Skrzaty" informuje, że zgodnie z art.11 U.O.D.O z dnia 10 maja 2018r. wyznaczonym inspektorem danych osobowych jest: Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt: biuro@msvs.com.pl

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU "PARKOWE SKRZATY"

W KOŹMINIE WLKP. DLA DZIECI 3 i 4 - LETNICH

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy stymulacyjne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi, czynności opiekuńcze i porządkowe.

8.00  - 9.00

Ćwiczenia poranne (zabawa ruchowe).

Czynności higieniczne.

Śniadanie.      

9.00 - 10.15

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

Stwarzanie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania.

Podejmowanie zabaw badawczych i konstrukcyjno - technicznych.

Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą.

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.


 

10.15 - 11.40

Spacery - obserwacje przyrodnicze.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozwijanie cech motorycznych.

11.40- 12.20

Czynności samoobsługowe, higieniczne.

Obiad.

 


12.20 - 14.10

Zajęcia relaksacyjne, czytanie bajek, zabawy dydaktyczne (utrwalające), leżakowanie, zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu.

14.10 - 14.30

Podwieczorek - wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

14.30 - 16.30

Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu sportowego oraz urządzeń terenowych.

Zabawy swobodne w sali według zainteresowań dzieci.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU "PARKOWE SKRZATY"

W KOŹMINIE WLKP. DLA DZIECI 5 i 6 - LETNICH

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy stymulacyjne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi, czynności opiekuńcze i porządkowe.

8.00  - 9.00

Ćwiczenia poranne.

Czynności higieniczne, kształtowanie nawyków prozdrowotnych.

Śniadanie.      

9.00 - 9.35

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne, stwarzanie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania.

Podejmowanie zabaw badawczych i konstrukcyjno - technicznych.

Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą

9.35 - 10.35

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.35 - 11.35

Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, rozwijanie cech motorycznych poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym.

11.35 - 12.20

Czytanie bajek.

Czynności samoobsługowe, higieniczne.

Obiad - nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

12.20 - 13.00

Praca wyrównawcza.

Ćwiczenia relaksacyjne, zabawy dowolne.

13.00 - 14.00

Zajęcia dodatkowe.

Praca indywidualna, zajęcia stymulacyjne, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

Spacery, zabawy w ogrodzie.

14.00 - 14.15

Podwieczorek - wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

14.15 - 15.30

Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej lub w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu sportowego oraz urządzeń terenowych.

15.30 - 16.30

Zabawy swobodne w sali według zainteresowań dzieci.

Rozchodzenie się dzieci do domu.